Vườn Cây Việt
Không Chỉ Là Cây Cảnh

Cây ăn trái

Các loại cây ăn trái phổ biến như cóc, ổi, xoài, khế... phục vụ nhu cầu trồng tại nhà, sân vườn. Cây được tuyển lựa từ giống cây khoẻ mạnh, không sâu bệnh.

Tin tức nổi bật