Vườn Cây Việt
Không Chỉ Là Cây Cảnh

Đất trồng, phân bón

Đất trồng tại cơ sở Vườn Cây Việt đảm bảo là đất sạch, đất thịt hoặc đất cát trộn mùn hữu cơ, tơi, xốp, dễ thoát nước, thích hợp với nhiều loại cây trồng khác nhau.

Tin tức nổi bật