Vườn Cây Việt
Không Chỉ Là Cây Cảnh

Dụng cụ làm vườn

Bộ dụng cụ làm vườn tại Vườn Cây Việt bao gồm: bình xịt tưới nước, kềm bấm cành, kéo tỉa lá, xẻng mini, cào đất mini, đế lót chậu cây, găng tay làm vườn chống trượt,…

Tin tức nổi bật