Vườn Cây Việt
Không Chỉ Là Cây Cảnh
 • Chậu sứ tròn đáy bầu - CM005
 • Chậu sứ tròn đáy bầu - CM005
 • Chậu sứ tròn đáy bầu - CM005
 • Chậu sứ tròn đáy bầu - CM005
 • Chậu sứ tròn đáy bầu - CM005
 • Chậu sứ tròn đáy bầu - CM005
 • Chậu sứ tròn đáy bầu - CM005
 • Chậu sứ tròn đáy bầu - CM005
 • Chậu sứ tròn đáy bầu - CM005
 • Chậu sứ tròn đáy bầu - CM005
 • Chậu sứ tròn đáy bầu - CM005

Chậu sứ tròn đáy bầu - CM005

Kích thước:   12x12 cm
Màu sắc:       Hồng cánh sen, vàng nhạt, xanh crôm
Chất liệu:      Men sứ, bán sứ
Kiểu dáng:    Bầu tròn, miệng tròn, đáy bầu

Tình trạng:

Giá bán:
55,000 đ

Chi tiết sản phẩm