Vườn Cây Việt
Không Chỉ Là Cây Cảnh
  • Chậu sứ bầu tròn trái bí (nhỏ) - CM006
  • Chậu sứ bầu tròn trái bí (nhỏ) - CM006
  • Chậu sứ bầu tròn trái bí (nhỏ) - CM006
  • Chậu sứ bầu tròn trái bí (nhỏ) - CM006
  • Chậu sứ bầu tròn trái bí (nhỏ) - CM006
  • Chậu sứ bầu tròn trái bí (nhỏ) - CM006
  • Chậu sứ bầu tròn trái bí (nhỏ) - CM006

Chậu sứ bầu tròn trái bí (nhỏ) - CM006

Kích thước:  13x9 cm
Màu sắc:     Trắng, xanh crôm (xanh lá ánh lam)
Chất liệu:     Men sứ, bán sứ
Kiểu dáng:   Bầu tròn giống trái bí, miệng tròn

Tình trạng:

Giá bán:
55,000 đ

Chi tiết sản phẩm