Vườn Cây Việt
Không Chỉ Là Cây Cảnh
  • Chậu sứ trụ cong- CM007
  • Chậu sứ trụ cong- CM007
  • Chậu sứ trụ cong- CM007
  • Chậu sứ trụ cong- CM007

Chậu sứ trụ cong- CM007

Kich thước:  12.5x11 cm
Màu sắc:       Hồng cánh sen
Chất liệu:      Men sứ, bán sứ
Kiểu dáng:    Hình trụ, hơi cong ở thân

Tình trạng:

Giá bán:
59,000 đ

Chi tiết sản phẩm