Vườn Cây Việt
Không Chỉ Là Cây Cảnh
  • Chậu sứ đáy bầu - CM003
  • Chậu sứ đáy bầu - CM003
  • Chậu sứ đáy bầu - CM003
  • Chậu sứ đáy bầu - CM003
  • Chậu sứ đáy bầu - CM003
  • Chậu sứ đáy bầu - CM003
  • Chậu sứ đáy bầu - CM003
  • Chậu sứ đáy bầu - CM003
  • Chậu sứ đáy bầu - CM003

Chậu sứ đáy bầu - CM003

Kich thước:   11x11 cm
Màu sắc:       Hồng phớt, trắng, xanh crôm (xanh lá ánh lam)
Chất liệu:      Men sứ, bán sứ
Kiểu dáng:    Miệng tròn nhỏ, đáy bầu, chân đế có 4 mấu lùn

Tình trạng:

Giá bán:
65,000 đ

Chi tiết sản phẩm